Contact

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden is statutair gevestigd in Utrecht. Het Secretariaat is gevest... lees meer

Herziening pensioenstelsel kost meer dan de hele Brexit

Vandaag verscheen een artikel van de hand van onze voorzitter Joep Schouten in het Algemeen Dagblad. Onderstaand treft u... lees meer

Ouderenorganisaties sturen brief aan Commissie SZW

In een gezamenlijke brief van KNVG, NVOG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM vragen de pensioenkoepels en de ouderenorganisaties aan... lees meer

Bestuursverslag Secretaris over 2016

Ook 2016 was een bewogen jaar op het vlak van de pensioenen. Niet alleen bleef de dekkingsgraad hangen op een (te) laag... lees meer

Ouderenzorg: Voorkomen beter dan genezen

Preventie –dus het voorkomen van problemen- ziet de Commissie Zorg en Wonen van KNVG/NVOG als een van de meest waa... lees meer

Algemene Ledenvergadering 3 mei 2017

Oud en jong zoeken elkaars steun in pensioendiscussieOuderen- en jongerenorganisaties proberen tot een gezamen... lees meer

Te rigoureuze pensioeningrepen frustreren nieuw pensioenstelsel

Onderstaand artikel is vandaag (12 mei 2017) gepubliceerd in TrouwJaap van der Spek, voorzitter Nederlandse Ve... lees meer

KNVG stuurt brieven naar informateur Schippers

20 april 2017 - Brief inzake de AOW-leeftijdDe KNVG heeft, samen met de NVOG, NOOM, ANBO en KBO-PCOB, een brie... lees meer

Het bestuur bestaat per 30 november 2016 uit: J.J.P. (Joep) Schouten, voorzitter a.i.... lees meer

Toon meer berichten