Aanpak van eenzaamheid onder ouderen

zaterdag 29 september 2018
Thema's:  Blog  Zorg

Als onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, een samenwerkingsverband om in gezamenlijk overleg ouderenproblematiek aan te pakken, is op 28 september ‘De week tegen eenzaamheid’ gestart.

Zowel ‘Het Pact’ als ‘De week tegen eenzaamheid’ worden gesteund door de ouderenorganisaties KNVG en NVOG.

Ingewikkeld

De aanpak van dit probleem blijkt ingewikkeld, omdat ouderen niet graag toegeven dat ze eenzaam zijn, waardoor het moeilijk is daarvan een goed beeld te krijgen. Woensdag 26 september 2018 was er in Den Haag een bijeenkomst met deelnemers aan ‘Het Pact’ waarbij de problemen werden besproken. De directies van Albert Heijn en Rabobank legden daar uit wat deze organisaties speciaal voor ouderen doen. Acties ter bestrijding van eenzaamheid hebben het meeste succes, zo blijkt, als ze kleinschalig, per gemeente worden opgepakt met de inzet van jonge ouderen, die dit vrijwillig en met goede begeleiding doen. Ook ‘Zorgcoöperaties’ die links en rechts ontstaan vervullen daarin een waardevolle functie.

Oproep aan lidorganisaties

Ook KNVG en NVOG kunnen hierin een nuttige rol spelen. Organisaties die bij KNVG en NVOG zijn aangesloten worden dan ook opgeroepen om hierin zelf initiatieven te nemen. 
Reageer op dit item