Aanpassing Pensioenregeling

donderdag 3 april 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Vanmorgen (3 april 2014) staat in de Telegraaf (zie internet) dat het kabinet besloten zou hebben de pensioenregeling aan te passen. Dat vindt het kabinet nodig om de pensioenen beter bestand te maken tegeneconomische schokken en de stijgende levensduur. De plannen werden al eerder voorgenomen en konden nu, na overleg met de sociale partners en de bevriende oppositie worden beklonken. Het kabinet streeft naar invoering per 1 januari 2015. De kern van de plannen zijn om het huidige stelsel te handhaven maar met hogere buffers. Dat betekent een grotere zekerheid op uitbetaling van het nominale pensioen maar een kleinere kans op indexatie. Er zouden ook nieuwe regels komen voor de vaststelling van de rekenrente waarmee de verplichtingen worden vastgesteld.

KNVG/NVOG hebben zich de laatste tijd ingezet om ook een alternatief stelsel toe te laten. Dat houdt in dat gepensioneerden zelf het risico nemen van langer te leven en slechte economische ontwikkelingen maar veel eerder een indexatie kunnen verwachten.

Wij houden u op de hoogte. 
Reageer op dit item