Algemene Ledenvergadering 3 mei 2017

dinsdag 30 mei 2017
Thema's:  Blog

Oud en jong zoeken elkaars steun in pensioendiscussie

Ouderen- en jongerenorganisaties proberen tot een gezamenlijk standpunt te komen met betrekking tot de aanstaande discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Het overleg daarover verkeert in een vergevorderd stadium.

Veelbelovend

Volgens KNVG-voorzitter Joep Schouten naderen jongeren- en ouderenorganisaties elkaar. Er wordt gewerkt aan een document waarin het gezamenlijke standpunt wordt verwoord. Het kan afgerond worden zodra de discussie hierover binnen de FNV tot een goed eind is gebracht. KNVG-voorzitter Joep Schouten noemt het overleg “veelbelovend”. Hij zei dit op de Algemene Ledenvergadering van de KNVG, die woensdag 3 mei 2017 in Maarssen werd gehouden.

Beeldvorming

Het formuleren van een gemeenschappelijk standpunt is in de visie van Schouten belangrijk om een eind te maken aan het in de media geschilderde beeld dat jong en oud in de discussie over het pensioenstelsel tegenover elkaar zouden staan.

SER-advies

Binnenkort wordt het SER-advies verwacht m.b.t. een nieuw pensioenstelsel. Uit uitgelekte berichten blijkt dat de SER kiest voor een hybride pensioensysteem dat in de opbouwfase bestaat uit een premieovereenkomst met “persoonlijke potjes” met collectieve risicodeling en in de uitkeringsfase uit een ambitieovereenkomst zonder zekerheid. Bovendien wil de SER af van de “doorsneepremie” en die vervangen door een degressief opbouwsysteem. Deze transitie zal 100 miljard euro kosten.

Gastspreker

Gastspreker tijdens de Algemene Ledenvergadering was Roos Vermeij, tot begin dit jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA, waar ze de pensioenportefeuille had. Naar haar zeggen in de fractie een “niet erg populair dossier”. Mevrouw Vermeij legde uit waarom een meerderheid in de Tweede Kamer indertijd akkoord is gegaan met het nFTK, het nieuwe stelsel van pensioenregels. Het was ooit bedoeld om stabiliteit te brengen rond de pensioenen, maar uit het vuistdikke dossier dat ze liet zien blijkt, dat die opdracht is mislukt. Steeds meer pensioenfondsen zijn de afgelopen periode in de problemen geraakt door deze berekeningssytematiek, die nu fel wordt bekritiseerd.

Zorg

Naast pensioenen zal de KNVG de komende tijd ook zorg en woon-thema’s hoger op de agenda gaan plaatsen. Om daaraan inhoud te kunnen geven is de organisatie toegetreden tot het platform BeterOud. Dit platform heeft als ambitie de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren door ze in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten op een wijze die past bij deze levensfase. De commissie zal zich de komende tijd inspannen om de communicatie over dit onderwerp te verbeteren. Zo zal “zorg” een terugkerend thema worden in de maandelijkse nieuwsbrief van de KNVG. 
Reageer op dit item