AVG 25 mei 2018: Privacy beleid KNVG

donderdag 21 juni 2018
Thema's:  Over de KNVG  Blog

Dit is de privacy policy van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, statutair gevestigd te Utrecht  en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5571 91 63 (hierna: "KNVG"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens de KNVG van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website http://www.knvg.nl aangeduid als www.knvg.nl.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  1. Wanneer u zich aanmeldt als lid bij de KNVG verstrekt u een aantal persoonsgegevens.
  2. De KNVG verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens:
 • NAW gegevens vereniging
 • E-mailadres/telefoonnummer
 • Namen van contactpersonen met email en telefoonnummer
  1. De KNVG gebruikt deze gegevens om te kunnen communiceren met uw organisatie en contactpersonen over activiteiten van de KNVG in de ruimste zin (binnen de statutaire bepalingen van de KNVG) en alle verdere zaken direct en alleen verband houdend met het lidmaatschap van uw organisatie bij de KNVG met inachtneming van de statuten en huishoudelijk reglement van de KNVG:
    
 1. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met de KNVG via secretariaat@knvg.nl indien u vragen heeft naar aanleiding van deze privacy policy, inzage in uw gegevens wenst of bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door de KNVG.
 

 1. Beveiliging van uw gegevens
  1. De KNVG zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden.
  2. De KNVG zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. De website van de KNVG gebruikt geen cookies.
    
 2. Derden
  1. De KNVG zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of de KNVG daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
    
 3. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
  1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
    
 4. melding aan betrokkene
  1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
    
 5. Wijzigingen privacy policy
  1. Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

  
Reageer op dit item