Bestuursverslag Secretaris over 2016

dinsdag 30 mei 2017
Thema's:  Blog

Ook 2016 was een bewogen jaar op het vlak van de pensioenen. Niet alleen bleef de dekkingsgraad hangen op een (te) laag niveau waardoor opnieuw kortingen dreigden, ook de discussie over de wenselijkheid en opzet van een nieuw pensioenstelsel golfden door het jaar.

Onze koepel heeft zich in veel van deze discussies duidelijk gemanifesteerd en waar het mogelijk bleek met andere seniorenorganisaties. Een goed voorbeeld daarvan is het Manifest van februari waarin duidelijke eisen werden gesteld aan de politiek zoals het zicht bieden op indexatie en in ieder geval het voorkomen van kortingen en er werd gepleit voor gelijke fiscale behandeling van jong en oud.

Eind 2015 spraken we de vrees uit dat het uitkeringsstelsel geen faire kans zou krijgen en dat zonder meer gekozen zou worden voor meer geïndividualiseerde stelsels. Mede door onze hardnekkige inzet voor het huidige uitkeringsstelsel is het inmiddels weer terug op tafel.

Het hele verslag kunt hier downloaden.  
Reageer op dit item