Brief CSO, KNVG en NVOG aan Eerste Kamer

maandag 1 december 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Op dinsdag 2 december 2014 bespreekt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het voorstel Wet aanpassing financieel toetsingskader. De behandeling hiervan is geagendeerd voor 8 en 9 december.

CSO, KNVG en NVOG hebben nogmaals hun bezwaren tegen dit wetsvoorstel onder de aandacht van de commissie SZW gebracht. 
Reageer op dit item