Briefwisseling met Staatssecretaris Klijnsma over gewogen stemverhoudingen

donderdag 5 juni 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Op de website van De Nederlandse Bank (DNB) is te lezen dat een Pensioenfonds uitsluitend in tijdelijke en uitzonderlijke situaties gewogen stemverhoudingen mag hanteren in het bestuur. De Pensioenfederatie (PF) heeft hier op gereageerd door te stellen dat dit standpunt juridisch niet houdbaar en onwenselijk is.

De Koepel van Nederlandse Gepensioneerden Verenigingen (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) constateert dat er blijkbaar een verschil van mening bestaat over de betekenis van de eis van evenwichtigheid bij de vorming van een bestuur zoals verwoord in de Pensioenwet art. 105 lid 2. Het is belangrijk dat u hier duidelijkheid over geeft. De KNVG en NVOG ondersteunen het standpunt van de PF en lichten dit hieronder toe. 
Reageer op dit item