Brieven KNVG, CSO en NVOG naar Eerste Kamer

donderdag 13 november 2014
Thema's:  Nieuwsblog

De gezamenlijke ouderenorganisaties willen dat de Eerste Kamer de nieuwe pensioenregels van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid corrigeert. Haar nieuwe spelregels voor pensioenen, die onlangs door de Tweede Kamer zijn aangenomen, zijn op een aantal punten strijdig met de Pensioenwet. Alleen al om die reden moet de Eerste Kamer dit wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma door haar laten aanpassen. Dat stellen de gezamenlijke ouderenorganisaties in brieven aan de Eerste Kamer. 
Reageer op dit item