Contact

woensdag 15 juli 2015

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden is statutair gevestigd in Utrecht. Het Secretariaat is gevestigd in Venlo.

Contactgegevens secretariaat

KNVG

Mw. M. Verlinden

Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo

telefoon 077-3541050 / 06-22994456

email secretariaat@knvg.nl28-10-2019 16:56

L.S. Ik ontvang via de LBPG nieuwsbreiven van de KNVG. Als ik op de KNVG site kijk kan ik da laatset neit vinden. Hoe zit daat/ . Groeten W. Gooiker

07-04-2019 12:24

LS, Graag wil ik een idee met u delen m.b.t. de pensioenindexatie problematiek. De kernvragen in de huidige pensioen discussie zijn: moet er een nieuw pensioensysteem komen en zit er nu wel of niet voldoende geld in de pensioenpotten om iedere rechthebbende nu en in de toekomst een goed geïndexeerd pensioen uit te betalen. Aan de ene kant is het kabinet, gesteund door een grote kamermeerderheid, evenals de Nederlandsche Bank van mening dat de pensioenpotten slecht gevuld zijn. Met een heel lage rekenrente en een hoge eis voor de dekkingsgraad heeft de regering zich een sleutel verschaft op de spaarpotten van de pensioenfondsen. Veel pensioenfondsen kunnen hierdoor niet of nauwelijks indexeren of moeten zelfs op de pensioenen gaan korten. Aan de andere kant zijn er veel deskundigen in de pensioenwereld die vinden dat op basis van de werkelijk door de fondsen gemaakte rendementen, ook wanneer behoorlijke zekerheidsmarges worden ingebouwd, er meer dan voldoende reserves in de fondsen aanwezig zijn om wel te indexeren. Je hoeft geen standpunt in deze discussie in te nemen over de vraag wie er nu gelijk heeft: de overheid of degenen die menen dat de overheidsnormen te star zijn. Er is echter één probleem: wanneer de optimitisch gestemde pensioendeskundigen in de (nabije) toekomst gelijk krijgen levert dat voor veel gepensioeneerden niets meer op. Zij zijn dan of reeds overleden of ze krijgen de ten onrechte niet uitbetaalde indexatie niet met terugwerkende kracht uitbetaald. Het geld in de pensioenfondsen is maar van één partij, nl van de deelnemers in die fondsen. Wanneer blijkt dat deelnemers ten onrechte geld onthouden is, dan moet dat alsnog aan die deelnemers worden uitbetaald en niet zoals in het verleden wel gebeurd is, verdwijnen naar partijen die geen eigenaar van de pensioenvermogens zijn. Veel (ouderen)organisaties en één politieke partij doen ontzettend veel om het krapgeld beleid rond de pensioenen van tafel te krijgen. Ik denk dat daar en boven ook de pensioendeelnemers zelf in actie moeten komen. Wanneer duizenden pensioendeelnemers een claim bij hun pensioenfonds zouden neerleggen voor de tenonrechte niet uitbetaalde bedragen, zet dat extra druk op beleidsmakers en de pensioenfondsen om beleid te gaan voeren op basis van reële economische aannames. Ik ben begonnen om een site te maken met achtergrond informatie en een conceptclaimbrief die kan worden ingevuld en opgestuurd. Als individu kan ik echter niet de massa organiseren die nodig is om een dergelijke actie tot een succes te maken. Ik zou u als organisatie willen vragen kijkt u eens naar mijn site “ www.pensioenclaim.com “ . Ik zou graag met u in contact komen om na te gaan of we tesamen, met zo veel mogelijk andere senioren/ouderen organisaties een claimactie massa kunnen geven. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld, Vriendelijke groet Ronny van der Maaten : ronny@vandermaaten.com of pensioenclaim@gmail.com

19-01-2019 09:37

Ik heb het verhaal van de Nibud gelezen ik hou geen € 14.00 over als je ee vanuit gaat wat de boodschappen energie toeslagen e.d gaan doen kom ik flink tekort

16-12-2018 12:33

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen. Bij voorbaat dank. Nicoline Maarschalk Meijer. E-mail adres: maarschalk51@outlook.com

16-12-2018 12:33

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen. Bij voorbaat dank. Nicoline Maarschalk Meijer. E-mail adres: maarschalk51@outlook.com

Reageer op dit item