Debatmanifestatie Pensioenen i.a.v. Minister Koolmees - 19 november 2018

vrijdag 28 september 2018
Thema's:  Blog

De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en Verontruste Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister Koolmees op 19 november 2018 een debatmanifestatie rond pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht.

Lidverenigingen kunnen zich aanmelden via debatmanifestatie@gepensioneerden.nl

Verdere informatie treft u aan in de bijlage.

Tijdens deze manifestatie zullen ook, en met name, de toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, zoals wij die als gezamenlijke ouderenorganisaties op 25 februari 2017 hebben vastgesteld, aan de orde komen.

Ter onderbouwing van deze stellingname wordt voorafgaand aan de debatmanifestatie een enquête gehouden onder onze/uw leden over deze criteria.

Het onderzoeksbureau Motivaction, bekend met onderzoeken naar de pensioenproblematiek, zal de enquête organiseren en de gegevens verwerken, analyseren en rapporteren. De uitkomsten zullen tijdens de debatmanifestatie worden gepresenteerd.

Via de volgende internetlink https://xs.motivaction.nl/onderzoek/knvg

kunt u mee doen met dit onderzoek. Wij zouden dit zeer op prijs stellen.

De enquête moet binnen de periode 28 september tot en met 19 oktober ingevuld worden.

Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd. Omdat wij niet al onze leden op deze manier zullen bereiken vragen wij u oud collega’s hier ook attent op te maken en de internetlink door te geven.

  
Reageer op dit item