Deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader’

dinsdag 18 november 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Op dinsdag 18 november is door de staf van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg met Senator Elzinga (SP) een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer georganiseerd over het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader’, mede op verzoek van een aantal Senaatsfracties.

Martin van Rooijen is uitgenodigd om namens de ouderenorganisaties te spreken.

Bernard van Praag is uitgenodigd als deskundige.

Verder zijn uitgenodigd

– een vertegenwoordiger namens de werknemersorganisaties;

– een vertegenwoordiger namens de SER;

– twee vertegenwoordigers namens pensioenuitvoerders;

– enkele pensioeneconomen en -juristen

Elke deskundige wordt gevraagd een korte inleiding te geven op de belangrijkste aandachtspunten van het wetsvoorstel. Aansluitend is er een vragenronde.

zie programma in de downloads.

Ten behoeve van deze bijeenkomst zijn onderstaande position paper (zie downloads) naar de Eerste Kamer gestuurd

Onderstaand de inleiding van  Martin van Rooijen en verslag deskundigenbijeenkomst 18 november 2014 
Reageer op dit item