Eerste overleg “Pact voor ouderenzorg" op 17 januari 2018

zaterdag 20 januari 2018
Thema's:  Blog

Van Joop Blom, voorzitter commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit NVOG/KNVG

De eerste bijeenkomst vond plaats in het Johan de Witthuis in Den Haag

  1. Daar minister Hugo de Jonge die ochtend met en zware griep naar huis was gegaan werd de bijeenkomst geleid door Kees van de Burg, Directeur-generaal langdurige zorg.
  2. Er waren omstreeks 60 aanwezigen, inclusief ongeveer 10 medewerkers van VWS. Vanuit ouderenorganisaties waren Manon Vanderkaa en Lianne de Haan aanwezig, goede gesprekken met hen gehad. Vanuit Actiz was de voorzitter Henk Kamp aanwezig, verder o.a. vertegenwoordigers van PFN, ZN, LHV, VNG, vrijwilligers centrum en diverse andere organisaties die met ouderenzorg te maken hebben etc.; er komt nog een overzicht.
  3. Kim Putters, directeur SCP gaf een overzicht van de ontwikkeling van het aantal ouderen in Nederland, plaatjes krijgen wij nog. Hij gaf ook aan dat het stijgend aantal kwetsbare ouderen een groot probleem gaan vormen in de komende 30 jaar, vooral omdat de meesten thuis zullen blijven wonen. Dat moet de basis zijn van de discussies in dit overleg. Verder een goede inleiding van Carin Gaemers (de collega van Hugo Borst), een prof. ouderenzorg van de VU en een tweetal verpleegkundigen, die aangaven: geef ons vertrouwen en vraag ons niet om onze tijd aan allerlei vastleggingen te verspillen. Ook kwam naar voren dat veel ouderen niet hun eigen regie kunnen voeren en dat mantelzorg een belangrijke basis zal moeten blijven voor de zorg van de ouderen. Verpleeghuizen zullen ook het welzijn meer inhoud moeten gaan geven. Dit werd besloten met een optreden van Louis van Dijck, hij vertelde ook over zijn problemen met dementie.
  4. Na de dinerpauze (20 min!) werd aan 6 ronde tafels (tafels waren toegewezen!) gediscussieerd over: Eenzaamheid, langer thuis wonen en verpleeghuizen met voor ieder onderwerp 3 vragen: Wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen en wat kun je zelf hierin betekenen. Alle antwoorden en ideeën zijn vastgelegd. Ik heb in deze discussie o.a. kunnen inbrengen: zorg coöperaties, de actie seniorvriendelijke gemeente en mijn preventieplein. Ik heb kopieën daarvan uitgereikt.
  5. Het vervolg:
    Kees van de Burg besloot de avond met de mededeling dat de minister deze groep ziet als de basis voor de invulling van het project. De doorlooptijd van het project wordt geschat op 3 tot 4 jaar. Binnen twee weken zal er intentieverklaring naar de deelnemers worden toegezonden die ook besproken zal worden in een tweede bijeenkomst binnen een maand. Deze intentieverklaring zal door de deelnemende organisaties getekend moeten worden. Ook zal op zeer korte termijn een conceptprogramma overzicht worden ontwikkeld, mede op basis van de discussies van vandaag, waarna, nadat die door deelnemers is goedgekeurd, werkgroepen worden gevormd om een en ander uit te werken.

Ik heb deze bijeenkomst als zeer positief ervaren en met diverse aanwezigen kennis kunnen maken. Er moet nog veel gebeuren.  
Reageer op dit item