Extra Nieuwsbrief 2014-07

maandag 25 augustus 2014
Thema's:  Nieuwsblog

De laatste weken is hard gewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke verklaring van CSO, NVOG en KNVG omtrent het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Dit standpunt is vandaag (25 augustus 2014) ter kennis gebracht van de Tweede Kamer en zal aan de orde komen in de openbare Commissievergadering van 3 september a.s.

In deze nieuwsbrief wordt hierop verder ingegaan. Tevens zijn de betreffende documenten bijgevoegd. 
Reageer op dit item