Gedempte premie en evenwichtige belangenbehartiging

maandag 31 maart 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Kunnen gepensioneerden hun pensioenfonds ondervragen of hun belangen evenwichtig behartigd worden ?
In het Financieel Jaarverslag van een Pensioenfonds is te lezen wat de kostendekkende premie is voor de aanspraken van de deelnemers, die in enig jaar worden opgebouwd. De premie voor het pensioenfonds kan echter ook (ingevolge artikel 128 lid 2 van de Pensioenwet *) volgens een gedempte premiesystematiek tot stand komen. Het Jaarverslag moet de gedempte premie publiceren èn wat de werkgever werkelijk aan premie heeft betaald. Het verschil tussen de kostendekkende premie en de gedempte premie kan fors zijn ten voordele van de premiebetaler. Maar dit voordeel voor de premiebetaler kan nadelige gevolgen hebben voor de gepensioneerden. 
Reageer op dit item