Gepensioneerden zijn de losse uitspraken over pensioenen en de gevolgen ervan zat

maandag 25 juni 2018
Thema's:  Blog

“Roep alle betrokken partijen bij elkaar om te komen tot een oplossing met draagvlak”

Eerst lekt er een concept akkoord tussen vakbonden en werkgevers uit en nu doet minister Koolmees kolen op het vuur door een bijzondere uitspraak te doen. Hij is thans van oordeel dat bij de veronderstelde, maar nog lang niet zekere, uitkomsten van het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel toch moet worden uitgegaan van de risicovrije rente, terwijl algemeen erkend wordt dat die rente kunstmatig laag wordt gehouden en bovendien veel te wisselvallig is gebleken. Daarmee dreigt hij bij de vernieuwing van het pensioenstelsel dezelfde grote fout terug te laten komen als die waarmee het huidige pensioenstelsel negatief en zwaar wordt belast. Juist deze zogenaamde risicovrije rente is één van de belangrijke aanleidingen geweest om aan de vernieuwing van het stelsel te gaan werken. Risicovrij bestaat niet en daaraan vasthouden is een grote fout met alle negatieve consequenties van dien voor gepensioneerden en voor de jongeren die pensioen moeten opbouwen. Aldus de voorzitters van de koepelorganisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG, Joep Schouten en Jaap van der Spek.

Tot nu toe werd altijd door politici en regering gezegd, dat die risicovrije rente een zware rol moet spelen omdat er garanties worden beloofd en dat, als bij vernieuwing de zekerheidseisen wegvallen (geen garanties meer worden gegeven), er ruimte komt om de buffers bij pensioenfondsen te verlagen en om een andere en veel stabielere, maar wel voorzichtige (prudente) rekenrente, lees rekenrendement, te gaan gebruiken. Daarmee komt tevens ruimte om de premiebepaling qua rekenrente weer te laten aansluiten bij de bepaling van de verplichtingen, wat nu niet het geval is en leidt tot grote inconsistenties.

Er lijkt nu bereidheid in de conceptplannen te zijn om de zekerheden/garanties los te laten en zie ineens…, de minister draait om en roept dat ook dan geen afstand kan worden genomen van de risicovrije rente als belangrijkste parameter. Wie begrijpt het nog?

Het grote probleem is dat alleen in achterkamertjes over de vernieuwing van het pensioenstelsel wordt gesproken en dat dit proces veel te lang duurt. Dan gaan stukken papier en geruchten een eigen leven leiden en worden de onzekerheid en de ongerustheid groter en groter en het vertrouwen lager en lager.

Wat moet er gebeuren?

De organisaties van gepensioneerden vinden dat er met alle betrokkenen moet worden gewerkt aan plannen die tot vernieuwing/aanpassing leiden. Alleen dan kunnen er politieke beslissingen worden genomen die op een fatsoenlijk draagvlak kunnen rekenen. Dat betekent: “Snel weg uit de achterkamertjes en komen tot een akkoord met alle partijen”, zoals bijvoorbeeld ook het energieakkoord akkoord met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken wordt gesloten. Als het om het pensioenstelsel gaat betekent dit dat de voorstellen van sociale partners, werkgevers en werknemers, nu snel de achterkamertjes moeten verlaten om samen met pensioenfondsen en de overheid en samen met de organisaties van gepensioneerden en jongeren rond de tafel te gaan zitten. Het is de enige manier om de fors groeiende onrust en het groeiende verzet om te buigen in vertrouwen. Vertrouwen in het ‘pensioenstelsel van de toekomst’, en zeker ook in de mensen die zich daarmee bezig houden. 
Reageer op dit item