Het pensioenakkoord verslechtert ons pensioenstelsel

zaterdag 7 september 2019
Thema's:  Blog

BERNARD VAN PRAAG

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het Verantwoordingsorgaan van ABP

Begin juni lijkt er een eind gekomen te zijn aan het titanengevecht tussen enerzijds minister Koolmees plus werkgevers en anderzijds werknemers. Het pensioenakkoord werd geboren, al was het dan een tangverlossing. Maar zal deze baby wel gezonder blijken dan de baby die we nu met het badwater dreigen weg te gooien?

IN HET KORT

  • Het kabinet en de centrale bank schatten de toekomstige beleggingsrendementen van pensioenfondsen te conservatief in.
  • Door vast te houden aan deze methode lijkt het of de pensioenfondsen er slecht voorstaan en het stelsel niet houdbaar is.
  • Niet het hele stelsel, maar de uitgangspunten van het financiële toetsingskader dienen te worden herzien.

Hele artikel lezen: zie download

  
Reageer op dit item