Het septemberpakket

maandag 22 oktober 2012
Thema's:  Nieuwsblog

De VVD en de PvdA hebben, hangende hun onderhandelingen over een nieuw regeringsakkoord, beslissingen genomen over een aantal zaken die geen uitstel konden velen. Dat gaat dan met name om de aanpassing van de rekenrente. In Nieuwsbrief 5 wordt door Brord Wehmeijer duidelijk uitgelegd wat dit septemberpakket inhoudt. De KNVG heeft op 22 oktober in een brief aan het Ministerie van SZW gewezen op de dringende wens om herstel van eventueel door te voeren kortingen op nominale pensioenrechten als het weer goed zou gaan met de financiële ontwikkeling van pensioenfondsen. 
Reageer op dit item