Hoofdlijnennota: vragen en opmerkingen van Martin van Rooijen

dinsdag 3 juli 2012
Thema's:  Nieuwsblog

In het hier gelinkte document van de hand van Martin van Rooijen worden een aantal vragen geformuleerd betreffende de Hoofdlijnennota “Herziening Financieel Toetsingskader Pensioenen” van 30 mei 2012 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Allereerst vind u fundamentele vragen inzake de principes van de voorgestelde beleidswijzigingen en vervolgens wordt in detail ingegaan op de brief met bijlagen van de Minister van SZW. 
Reageer op dit item