Joep Schouten nieuwe voorzitter KNVG

dinsdag 13 december 2016
Thema's:  Blog

Joep Schouten is door de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie benoemd tot interim voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Hij is de opvolger van Martin van Rooijen, die het voorzitterschap met onmiddellijke ingang heeft neergelegd vanwege zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer voor de politieke partij 50Plus. Joep Schouten is 68 jaar en maakt al sinds 2014 als penningmeester deel uit van het bestuur van de KNVG. De Algemene Ledenvergadering zal volgend jaar een definitieve voorzitter benoemen op voorstel van een commissie uit de Algemene Ledenvergadering. De rol van penningmeester wordt nu vervuld door Willem van Someren Gréve.

De nieuwe KNVG-voorzitter heeft uitgebreide kennis van de pensioensector. Hij gaf dertien jaar leiding aan Cordares (voorheen Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid en SFB Groep), een van de grootste Nederlandse pensioenuitvoerders, die o.m. de pensioenen voor de bouwsector verzorgt.[1] Sinds 2014 is hij ook bestuurslid van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) namens de Vereniging Gepensioneerden-PMT.

Draagvlak

De nieuwe voorzitter treedt aan op een moment dat grote veranderingen in de pensioenwetgeving worden voorbereid. Schouten: ‘Behalve door het uitblijven van indexering, worden ouderen ook meer dan gemiddeld getroffen door steeds hogere kosten voor zorg en huisvesting. De KNVG wil actief meewerken aan de noodzakelijke verbeteringen van het unieke Nederlandse pensioenstelsel. We willen ook helpen daarvoor draagvlak te vinden. Het kan echter niet zo zijn dat ouderen meer dan naar evenredigheid moeten bijdragen aan die verbeteringen.’

3 miljoen gepensioneerden

De KNVG behartigt direct de belangen van 300.000 aangeslotenen en indirect de belangen van
3 miljoen gepensioneerden. De Koepel omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen (zoals de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel) als ondernemingspensioenfondsen (zoals verenigingen van gepensioneerden van Hoogovens, Shell, Unilever, AkzoNobel, C&A. KLM, TNO, Dow, etc). De KNVG rekent niet alleen de zorg om het unieke Nederlandse pensioenstelsel tot haar werkterrein, maar ook de financiële gevolgen voor ouderen van het overheidsbeleid voor de gezondheidszorg.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sinds 2013 is de naam Cordares veranderd in APG (Algemene Pensioen Groep).

  
Reageer op dit item