KNVG, CSO en NVOG sturen brieven en vragenlijst aan de Eerste Kamer

zondag 23 november 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Aansluitend op de deskundigenbijeenkomst van 18 november met de vaste commissie van SZW van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel “Wet aanpassing financieel toetsingskader” hebben CSO, NVOG en KNVG een brief aan leden van de vaste commissie gestuurd met  een zestal principiële vragen.

Deze brief ging vergezeld van een notitie aan de vaste commissie voor SZW, waarin wordt gesteld dat de staatssecretaris óf haar wetsvoorstel moet intrekken óf door middel van het aanpassen van een aantal punten in het wetsvoorstel het pensioenveld ervan gaat overtuigen dat haar visie tot meer vertrouwen in ons pensioenstelsel gaat leiden. Een aantal belangrijke punten is in deze brief samengevat.

Tenslotte is met de brieven aan de Eerste Kamer ook de vragenlijst van 14 augustus 2014 aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel aanpassing FTK meegestuurd. 
Reageer op dit item