KNVG en NVOG: Geen pensioenakkoord als de gepensioneerden er niet mee akkoord gaan

vrijdag 1 juni 2018
Thema's:  Blog

Organisaties van gepensioneerden eisen van de minister en de SER, dat zij proactief en serieus bij de totstandkoming worden betrokken.

De koepels van organisaties van gepensioneerden (KNVG en NVOG) zijn van oordeel dat er geen akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel kan zijn, zonder dat ook de gepensioneerden daarmee hebben ingestemd.

In achterkamers kunnen sociale partners veel bespreken om de impasse te doorbreken, maar de gepensioneerden zijn van mening dat er pas een akkoord kan zijn als alle betrokken partijen, dus zeker ook de gepensioneerden, kunnen instemmen.

KNVG en NVOG zijn zeer ontstemd over de berichtgeving als zou er een pensioenakkoord zijn.

In een reactie geeft minister Koolmees aan, dat hij niet inhoudelijk wil reageren, maar dat hij wacht op een reactie van de SER, aan wie tenslotte het advies is gevraagd. Hij rept daarbij geen moment over gepensioneerden en jongeren. Terwijl hij aan de jongeren en ouderen 20 maart heeft beloofd hen actief, en vooraf, bij de besluitvorming te betrekken. 

In de berichtgeving lijkt het erop of er een ‘alles of niets’ voorstel komt van werkgevers en werknemers. Dat kan en mag niet zo zijn. Ook de kroonleden van de SER, maar zeker ook de vertegenwoordigers van gepensioneerden horen als partij hun handtekening eronder te zetten, na overleg en niet bij het kruisje.

“Van de SER horen we al heel lang niets meer”, zeggen zowel Joep Schouten, de voorzitter van de KNVG, als NVOG-voorzitter Jaap van der Spek. “Het wordt tijd dat de beloftes om serieus mee te kunnen praten worden nagekomen”.

Als er een akkoord over de pensioenen komt tussen kabinet en sociale partners zal dat ook grote gevolgen hebben voor de pensioenen die al zijn ingegaan. Het kan daarom niet zo zijn, dat de vertegenwoordigers van meer dan 3 miljoen gepensioneerden op geen enkele wijze bij de totstandkoming worden betrokken.

Dat is onzorgvuldig en geeft straks draagvlakproblemen, maar het gaat ook volledig voorbij aan de wettelijke plicht (pensioenwet) tot evenwichtige belangenafweging. Die geldt niet alleen op het niveau van een pensioenregeling, maar zeker ook op het niveau van een aanpassing van het pensioenstelsel.

Feit is dat het overgrote deel van de gepensioneerden al jarenlang geen indexering meer hebben gekregen(of zelfs zijn gekort) en daarmee in koopkracht fors achter zijn gaan lopen. Feit is ook, dat jongeren een achterstand in de opbouw van hun pensioen hebben, die zo mogelijk nog grotere effecten heeft. Het wordt nog erger als over een paar jaren een dreigende korting daadwerkelijk zal moeten worden doorgevoerd.

Alle aandacht gaat naar de kosten van de vertraging van de snelheid van de AOW-leeftijd, maar die vallen in het niet bij de kosten die gepaard gaan met de afschaffing van de doorsneepremie, meer dan 60 miljard. En wie gaat dat allemaal betalen? Ook bij de invulling van die vragen horen de gepensioneerden te worden betrokken.

Veranderingen in het pensioensysteem zijn nodig. Dat vinden ook de koepels KNVG en NVOG. Maar er is naar hun mening geen akkoord als ook zij niet met het bereikte resultaat hebben in kunnen stemmen. Zonder vooraf de genoemde organisaties (en die van de ouderen) erbij te betrekken, lopen de deelnemende partijen en de overheid het risico dat de resultaten zullen worden aangevochten, desnoods juridisch.  
Reageer op dit item