KNVG en NVOG op weg naar verdere samenwerking

vrijdag 8 december 2017
Thema's:  Blog

Een aantal jaren geleden besloten de besturen van KNVG en NVOG om intensiever samen te gaan werken. Besloten werd die samenwerking van onderop vorm te geven, namelijk via de verschillende commissies die voor beide organisaties actief zijn. Sindsdien heeft die samenwerking in deze commissies stevig vorm gekregen. In een brief aan de lidverenigingen melden de voorzitters van beide organisaties Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG), dat de samenwerking zo goed verloopt, dat hij het komend jaar verder ontwikkeld zal worden.

De resultaten

In gezamenlijk overleg werden de afgelopen maanden adviezen uitgebracht op deze terreinen:

  • Een gemeenschappelijk toetsingskader rond de vraag waaraan toekomstige pensioenhervormingen moeten voldoen.
  • De introductie van een alternatief voor de risicovrije rente, zoals die nu nog wordt gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen.
  • KNVG en NVOG introduceerden de Macro Stabiele Rentevoet (MSR) als alternatief.
  • Gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot het regeerakkoord en de effecten daarvan op de positie van ouderen.

De beide voorzitters laten in hun brief weten dat ze voort willen gaan op dit pad van intensieve samenwerking. Opgeteld hebben KNVG en NVOG 300.000 leden 
Reageer op dit item