KNVG en NVOG sturen brief aan Commissie SZW - aandachtspunten vernieuwd pensioenstelsel

vrijdag 1 december 2017
Thema's:  Blog

Het kabinet Rutte III wil samen met de sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. KNVG/NVOG steunen het voorstel van het nieuwe kabinet om het huidige pensioenstelsel te hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling op het gebied van langstlevenden, arbeidsongeschiktheid en nabestaanden. In de uitwerking daarvan is nog veel onzeker.

In een brief aan de commissie SZW vragen zij daarom aandacht te geven aan de volgende wensen van onze organisaties:

  • Gepensioneerden mee aan tafel
  • Pensioensystemen op maat
  • Macrostabiele rentevoet als alternatief voor de risicovrije rentevoet
  • Harmonisatie van de premiegrondslag en de renteverplichtingen
  • Verplichte deelname van ZZP-ers aan een pensioenregeling. 


 
Reageer op dit item