KNVG met radiospotjes in het geweer tegen verdere sloop van de pensioenen

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Nieuwsblog

VVD en PvdA slopen uw pensioen’. Dit verwijt zal vanaf woensdag 4 maart tot aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart met regelmaat klinken in de reclamezendtijd op NPO Radio 1. De afzender van deze boodschap is de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). De organisatie wil met deze campagne duidelijk maken dat het kabinet Rutte en de gedoogpartners (‘geliefde oppositie’) op een onverantwoorde manier omgaan met de belangen van drie miljoen gepensioneerden. ‘Tot hier en niet verder’, luidt de boodschap aan politiek Den Haag. De radiocampagne zal met een social mediacampagne ondersteund worden.

Afbraak pensioenen dramatisch

De daling van de koopkracht van de pensioenen neemt volgens de KNVG dramatische vormen aan. Door verschillende maatregelen van achtereenvolgende kabinetten daalde de koopkracht van gepensioneerden de afgelopen 10 jaren al met 17 %. Vorig jaar drukte het kabinet Rutte met steun van drie bevriende oppositiepartijen een nieuwe pensioenwet door het parlement, die er toe leidt dat gepensioneerden de komende 15 jaar naar schatting nog eens zo’n 15-20% aan koopkracht zullen inleveren, omdat er door de strengere regels geen geld vrijgemaakt mag worden voor prijscompensatie.  

Nadelig voor gepensioneerden én werkenden

De nieuwe pensioenwet is niet alleen voor gepensioneerden, maar ook voor werkenden nadelig. Werkenden en jongeren zullen door het uitblijven van indexering veel minder pensioen opbouwen dan ze zonder deze wet hadden mogen verwachten. De overdreven strenge eisen aan de pensioenfondsen werden zonder serieus overleg met de organisaties van gepensioneerden door het kabinet opgesteld en met steun van D66, Christen Unie, SGP en Groen Links doorgevoerd.  

Dreiging gepensioneerden-taks

De KNVG vreest, dat er nog andere fiscale wijzigingen op komst zijn waardoor de koopkracht van de pensioenen nog verder zal dalen. Het kabinet denkt na over de introductie van een gepensioneerden-taks. Die zou er toe kunnen leiden dat de koopkracht van het aanvullend pensioen de komende 20 jaar nog eens met 15% extra zal dalen.  

Koopkracht straks gehalveerd

Alle pensioenmaatregelen bij elkaar opgeteld (dus koopkrachtverlies in de afgelopen 10 jaar, koopkrachtverlies door het uitblijven van prijscompensatie en een eventuele gepensioneerdentaks) kunnen er toe leiden, dat iemand met een AOW en een modaal aanvullend pensioen straks de helft van zijn koopkracht moet inleveren. 

Tot hier en niet verder

De KNVG vindt dat er een eind moet komen aan de manier waarop politiek Den Haag de rekening van financiële tegenvallers zo zwaar meent te kunnen deponeren bij de mensen met een aanvullend pensioen. De opgebouwde rechten van ouderen vormen niet een spaarpot waaruit de overheid kan putten als er ergens anders tekorten ontstaan. ‘Tot hier en niet verder’, luidt dan ook de boodschap. 

Loonvoorlater.nl

Op de website www.loonvoorlater.nl introduceert de KNVG een kieswijzer. Kiezers die bij de Provinciale Statenverkiezingen hun kiesgedrag mede willen laten beïnvloeden door het standpunt dat hun favoriete partij innam in deze pensioendiscussie kunnen daar achtergrondinformatie vinden.

De radiocampagne zal met een social mediacampagne ondersteund worden onder het motto: ‘Kom in actie tegen de sloop van je pensioen! http://youtu.be/hDpAB6Tk94c

De betreffende radio spot vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=hDpAB6Tk94c&feature=youtu.be 
Reageer op dit item