KNVG vraagt staatssecretaris Klijnsma om heroverweging standpunt inzake rekenrente

woensdag 29 maart 2017
Thema's:  Blog

Naar aanleiding van Kamervragen heeft het ministerie van SZW aan het CPB gevraagd om de effecten van invoering van een bodem in de rekenrente te bepalen. Op 30 januari jl. kwam het CPB met het rapport "Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen". In haar reactie op dit rapport (kamerbrief van 30 januari 2017) kwam staatssecretaris Klijnsma tot de slotsom dat zij het onverstandig vindt om de rekenrente te verhogen en daarmee te speculeren.

De KNVG, NVOG, KBO-PCOB en NOOM zijn het volstrekt niet eens met de conclusie en hebben in een uitvoerige brief, die vandaag aan mevrouw Klijnsma is gestuurd, hun teleurstelling uitgesproken over de manier waarop zij op de inhoud van CPB-notitie heeft gereageerd en haar gevraagd haar standpunt te heroverwegen.

Een kopie van brief is gestuurd aan de Vaste Commissie SZW van de Tweede en Eerste Kamer, de minister van Financiën, DNB, het CPB, de SER en het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

 

 

  
Reageer op dit item