Manifest "Red Ons Pensioen"

woensdag 1 november 2017
Thema's:  Blog

Oud bestuurslid Rob de Brouwer heeft een manifest doen verschijnen onder de veelzeggende titel “Red Ons Pensioen”.

Hierin wordt ervoor gepleit zoveel mogelijk stemmen te verzamelen om het standpunt dat het pensioenstelsel met uitzondering van het Financieel Toetsingskader moet blijven zoals het is.

De KNVG heeft met de NVOG criteria gepubliceerd en naar de SER gestuurd waaraan een nieuw of aangepast pensioenstelsel zou moeten voldoen.

Deze criteria laten veel meer ruimte voor aanpassing en gaan er bovendien van uit dat er niet één variant van het huidige stelsel hoeft te komen maar laat nadrukkelijk ruimte voor maatwerk waar dat wenselijk zou zijn.

Vermelding van dit manifest op onze website dient dan ook uitdrukkelijk als informatie te worden beschouwd en niet als een volledige confirmatie aan dit manifest dat wij als Koepelorganisatie van gepensioneerden dan ook niet ondertekenen.

Het manifest is te vinden op:http://www.red-ons-pensioenstelsel.nl/ 
Reageer op dit item