Medezeggenschap bij pensioenfondsen (KNVG brief aan Minister Asscher en antwoord Stas Klijnsma)

donderdag 26 januari 2017
Thema's:  Blog

De KNVG heeft op 7 december 2016 een brief gestuurd naar Minister Asscher omdat diverse lidverenigingen van onze koepel belemmeringen ondervinden bij het verstrekken van NAW gegevens van pensioengerechtigden, aangesloten bij het betreffende pensioenfonds. Deze pensioenfondsen beroepen zich geheel ten onrechte op de privacy wetgeving.

De KNVG heeft de minister verzocht op korte termijn middels een ministeriële brief bekend te maken, dat pensioenfondsen gehouden zijn om aan verenigingen ven pensioengerechtigden desgevraagd de NAW gegevens te verstrekken van de bij het fonds aangesloten pensioengerechtigden teneinde aldus te bewerkstelligen, dat de verenigingen op adequate wijze leden kunnen werven en behouden en zodoende in breder verband de belangen van pensioengerechtigden optimaal kunnen behartigen.

 

Op 16 januari 2017 heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma deze brief beantwoord.  
Reageer op dit item