Mission Statement

vrijdag 3 juni 2016
Thema's:  Over de KNVG

Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.

De KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, bij toezichthouders en bij alle andere stakeholders. Daarnaast wordt dit doel bereikt door advisering van bij de KNVG aangesloten verenigingen. De KNVG wil nadrukkelijk een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels.

De KNVG stelt vast dat ouderen, met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen, sinds het uitbreken van de eerste kredietcrisis relatief het hardst geconfronteerd worden met een daling van hun besteedbare inkomen. Behalve met het uitblijven van indexering, waardoor in de nabije toekomst geen uitzicht op nominale inkomensstijging bestaat, worden ouderen meer dan gemiddeld getroffen door steeds hogere kosten voor zorg en huisvesting. Door lage rentestanden en als gevolg daarvan lage dekkingsgraden van hun pensioenfondsen, dreigt voor veel gepensioneerden zelfs een nominale verlaging van eertijds toegezegde pensioenen.

De KNVG beseft dat van alle geledingen in onze samenleving bijdragen worden gevraagd om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Daarom wil de KNVG graag meedenken en meepraten over oplossingen. Het valt niet in te zien dat ouderen meer dan naar evenredigheid moeten bijdragen aan oplossingen voor de crisis rond de economie en de Euro. Dat lijkt nu wel het geval te zijn.

De KNVG rekent tot haar werkterrein niet alleen de zorg om het unieke Nederlandse pensioenstelsel, maar ook de aandacht voor de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van overheidsbeleid zoals in de gezondheidszorg. 
Reageer op dit item