Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad

vrijdag 16 september 2016
Thema's:  Blog

Op 8 september j.l. verscheen in Me Judice een artikel van Bernard van Praag en Henk Hemmers.

Bij het nemen van cruciale beslissingen over pensioenuitkeringen en –premies speelt de dekkingsgraad een grote rol. Bernard van Praag en Henk Hemmers houden dit centrale begrip tegen het licht en stellen dat de rente die wordt gebruikt om de verplichtingen contant te maken niet strookt met lange termijn ontwikkelingen op kapitaalmarkten. De facto toont de Nederlandse pensioentoezichthouder zich te voorzichtig. Een goede onderbouwing van waarom de toekomstige rente structureel laag blijft ontbreekt

Lees hier het artikel

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-pensioentoezichthouder-is-te-voorzichtig-in-berekening-dekkingsgraad

Een meer gedetailleerde versie is te lezen

http://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/rapport-rentetermijnstuctuur.pdf

  
Reageer op dit item