Nieuw Belastingplan

dinsdag 16 oktober 2012
Thema's:  Nieuwsblog

Nieuw belastingplan

De Commissie Van Dijkhuizen bracht op 16 oktober 2012 op verzoek van de formateurs een interim-rapport uit over voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel. De voorstellen gaan buitengewoon ver in het vereenvoudigen van het stelsel, dat na aanpassing nog maar twee belastingschijven zou tellen. Voor gepensioneerden is er geen goed nieuws te vinden in dit plan: de AOW-premie wordt volledig gefiscaliseerd, de hypotheekrente-aftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt, de BTW gaat verder omhoog en de ouderenkorting wordt afgeschaft. 
Reageer op dit item