Nieuwsbrief 5 is uit!

maandag 22 oktober 2012
Thema's:  Nieuwsblog

Lees over de (te verwachten) gevolgen voor de pensioengerechtigden van:

  • de credietcrisis
  • het nieuwe belastingplan
  • het septemberpakket (door Brord Wehmeijer)

Verder nieuws over

  • de Algemene Vergaderingen van de KNVG op 15 november 2012 en 15 januari 2013
  • de Werkgroepen

Lees ook de brief die de KNVG heeft gestuurd aan de informateurs Kamp en Bos over de uitwerking van het nieuwe belastingplan. 
Reageer op dit item