Ombudsman Pensioenen

woensdag 2 november 2016
Thema's:  Blog

Het KNVG-bestuur wijst nog eens met nadruk op het bestaan van een onafhankelijke Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman is te bereiken via de website www.ombudsmanpensioen.nl. Daar is informatie te vinden hoe een klacht moet worden ingediend.

Sinds 1995

De Ombudsman bestaat sinds 1995 en is indertijd ingesteld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, maar opereert naar eigen zeggen onafhankelijk. De huidige Ombudsman is drs. P.J.C (Piet) Keizer. Hij wordt bijgestaan door een secretariaat dat deel uitmaakt van de SER.

Telefoon

Wie een klacht wil indienen kan het beste eerst telefonisch overleggen met het secretariaat (070-3499620).

Voorbeeld van klachten

Voorbeeld van klachten die in aanmerking komen voor behandeling: een pensioenfonds, dat een te hoog pensioen toekent, daar pas na jaren achter komt en dan het teveel betaalde opeist. OF; een pensioenfonds dat een partnerpensioen weigert, omdat er geen samenlevingsovereenkomst is, terwijl de partners al meer dan 10 jaar samenwonen en kinderen hebben.

Bron: persbericht Ombudsman Pensioenen.

Tip

Zie voor meer informatie over de pensioendiscussie: www.loonvoorlater.nl

  
Reageer op dit item