Open brief aan alle lijsttrekkers - Ouderenbonden eisen rol in SER op

maandag 27 februari 2017
Thema's:  Blog

De lijsttrekkers bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten nog voor de verkiezingen aangeven dat de ouderenorganisaties na 15 maart nauw betrokken zullen worden bij alle voor ouderen belangrijke onderwerpen als pensioen, wonen en zorg. Alleen zo kunnen zij voorkomen dat grote groepen oudere kiezers, die zich jarenlang niet gehoord voelden, op 15 maart een proteststem gaan uitbrengen. Dat schrijft de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden in een open brief aan alle lijsttrekkers.

‘Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart publiceert de Sociaal Economische Raad naar verwachting de contouren voor een nieuw pensioenstelsel. In de kabinetsformatie zullen er zeker afspraken over gemaakt worden. Maar de kiezers hebben zich over die plannen niet kunnen uitspreken.’, zegt de KNVG in haar brief. De ouderenorganisaties, die de 3 miljoen gepensioneerden vertegenwoordigen, eisen daarom hun rol.

De KNVG pleit ervoor, dat de ouderenorganisaties een directe vertegenwoordiging krijgen in de SER, het belangrijke sociaaleconomische adviesorgaan van de regering, of althans minstens in een aantal belangrijke SER-commissies, zodat ze kunnen meewerken aan belangrijke SER-adviezen over pensioen, zorg en wonen voor ouderen. ‘Het Energieakkoord heeft aangetoond, dat het direct betrekken van maatschappelijke vertegenwoordigers bij de gedachten- en besluitvorming wonderen kan verrichten’, zegt KNVG-voorzitter Joep Schouten in de brief.

De ouderenorganisaties zijn bereid actief mee te werken aan noodzakelijke aanpassingen van het pensioenstelsel en andere beleid voor ouderen en ze willen ook helpen daarvoor een breed draagvlak te vinden. ‘Voor draagvlak is nodig dat de directbetrokkenen zich ook echt gehoord weten’, aldus de brief.

 

 

 08-03-2017 13:21

Een goed initiatief, naar ik hoop volgen hier ook daden op.

27-02-2017 19:02

mee eens

27-02-2017 18:33

Helemaal eens ,een KNVG vert. in de SER

 
Reageer op dit item