Ouderenorganisaties sturen brief aan staatssecretaris Klijnsma

woensdag 9 september 2015
Thema's:  Nieuwsblog

Voor de meeste pensioenfondsen in Nederland is de indexatiecapaciteit sterk afgenomen. In veel gevallen lijkt de mogelijkheid om in redelijke mate weer te kunnen indexeren pas over vele jaren weer te ontstaan. Door achtereenvolgende crises in het afgelopen decennium, een toenemende levensverwachting en een aanhoudend lage rente, zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen inmiddels fors gedaald.

Tezamen met het in 2015 geïntroduceerde nieuwe en strengere financiële toetsingskader voor pensioenfondsen en de per 15 juli 2015 geïntroduceerde nieuwe UFR-methodiek, heeft dit geleid tot een situatie waarbij veel pensioenfondsen inmiddels in een situatie van een reservetekort of zelfs een dekkingstekort aanbeland zijn. Gedeeltelijke indexatie is dan pas weer mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% en volledige indexatie pas vanaf het moment dat er geen sprake meer is van een reservetekort.

Het nieuwe financiële toetsingskader biedt weliswaar ruimte voor indexatie tijdens herstel, maar het accent blijft liggen op het zo snel als mogelijk wegwerken van het reservetekort. Bovendien is inhaalindexatie slechts  beperkt en getemporiseerd (in 5 jaar) mogelijk, als er geen sprake meer is van een reservetekort.

Dit alles is voor de KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en UNIE KBO aanleiding om een brief aan staatssecretaris Klijnsma te sturen met een nadere analyse van de situatie en met constructieve voorstellen te komen. 
Reageer op dit item