Ouderenorganisaties teleurgesteld in kabinetsreactie op najaarsrapportage DNB

vrijdag 25 november 2016
Thema's:  Blog

Teleurgesteld en verbaasd hebben de gezamenlijke organisaties van ouderen en gepensioneerden kennis genomen van de kabinetsreactie op de najaarsrapportage van de DNB, dd. 18 november 2016. Wederom blijkt dat de ouderenorganisaties te weinig echt serieus worden genomen en echt worden betrokken bij het beleid over pensioenen. Zij worden ook niet genoemd als organisaties waarmee wordt samengewerkt. Het kabinet zou juist de belangenbehartiger van ruim 3 miljoen gepensioneerden dienen te betrekken bij zijn beleid, daar waar hun achterban als eerste met de consequenties te maken heeft. Dat geldt temeer daar de ouderenorganisaties zich constructief opstellen en mee willen zoeken naar oplossingen.

Naar aanleiding van de kabinetsreactie hebben op 23 november ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG een brief gestuurd naar de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek deze brief mee te nemen in het Algemeen Overleg van 24 november, waar het onderwerp Pensioenen op de agenda stond. Bij deze brief is nogmaals de brief van 14 oktober jl. meegestuurd. Een kopie van deze brief is tevens gezonden naar de minister-president, staatssecretaris mevrouw Klijnsma en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

 

  
Reageer op dit item