Ouderenzorg: Voorkomen beter dan genezen

dinsdag 30 mei 2017
Thema's:  Blog

Preventie –dus het voorkomen van problemen- ziet de Commissie Zorg en Wonen van KNVG/NVOG als een van de meest waardevolle vormen van ouderenzorg: problemen die niet ontstaan hoeven ook niet opgelost te worden.

Preventie krijgt prioriteit

De Commissie gaat de komende maanden aandacht besteden aan de manier waarop deze preventieve zorg het best op poten gezet kan worden. Aan de activiteiten van de commissie zal op de KNVG-website daarom met regelmaat aandacht worden besteed.

10 Tips

Ouderenzorg speelt zich in toenemende mate af op gemeentelijk niveau. Het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte een checklist hoe de preventieve zorg het best georganiseerd kan worden. Dat levert deze 10 tips op voor het organiseren van een goed ouderenbeleid:

  1. Begin met het ontwikkelen van een Visie. Doe dat samen MET de ouderen.
  2. Bij ouderenzorg zijn veel partijen betrokken. Zorg ervoor dat iemand als regisseur verantwoordelijk is voor het verbinden van alle losse eindjes.
  3. Neem dit als uitgangspunt: wat kunnen ouderen zelf (al of niet met hulp van mantelzorg/omgeving).
  4. Zorg ervoor dat er een Casemanager Kwetsbaarheid is. Hij of zij kan in complexe gevallen worden ingezet.
  5. Een goede coördinatie tussen ziekenhuis en thuis is essentieel.
  6. Breng in beeld wat in een bepaalde situatie de risico’s zijn of waarin de betrokkenen kwetsbaar zijn. Breng die kwetsbaarheid in kaart.
  7. Geef ruimte aan zingeving: belangrijk onderwerp bij het bestrijden van eenzaamheid.
  8. Voorkomen is beter dan genezen: zorg dat situaties die mis kunnen lopen vroegtijdig worden gesignaleerd (= preventieve interventie).
  9. Dring bij de gemeente aan op een goede communicatie.
  10. Geen situatie is hetzelfde: zorg voor maatwerk.

Wilt u meepraten over dit onderwerp? Of hebt u vragen? Neem dan contact op met dit emailadres: john.schroer@odldeventer.nl

  
Reageer op dit item