Pact voor Ouderenzorg

maandag 18 december 2017
Thema's:  Blog

Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge, die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport de portefeuille langdurige zorg op zich heeft genomen. De brief was gericht aan het parlement waarin het een “Pact” aankondigt over de Ouderenzorg in Nederland.

Wij waren blij verrast met deze brief zo kort na het aantreden van het nieuw kabinet. Hieruit valt af te leiden dat de constante druk op de regering en de Tweede Kamer, mede vanuit de ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder NVOG en KNVG, om meer te doen voor de ouderen in Nederland is gehoord en begrepen. Prima dus.

De minister wil een zgn. “Pact” vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen van ouderen behartigen om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en wonen een eind te maken. Ook de problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt, staat hoog op zijn agenda. Hij wil al in het eerste kwartaal van 2018 tot een breed gedragen “Pact voor de ouderenzorg komen. Uiteraard hebben de NVOG en de KNVG de minister laten weten dat zij zich daarbij willen aansluiten en eraan mee willen werken.

Met veel van de ouderen gaat het gemiddeld goed in Nederland, 89 % van de 65-75-jarigen en

86% van de 75plussers zegt gelukkig te zijn. Maar degenen die dit niet zijn behoeven ondersteuning. Dat kan zijn vanuit de professionele zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook vanuit vrijwilligersorganisaties. In veel steden en wijken zijn al zgn. zorg coöperaties opgericht vanuit het vrijwilligerswerk om ouderen te ondersteunen. Echter ook die behoeven wel een goede begeleiding. Daar wil de minister aan werken, tezamen met ons.

Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen vraagt zeker ook voor alleenstaanden grote inspanningen (in 2016 waren 4 op de 10 vrouwen van 65 jaar en ouder en 2 op de 10 mannen alleenstaand! Zij behoeven ook begeleiding. Relatief veel ouderen zijn eenzaam, of zij nu nog een partner hebben of alleenstaand zijn. Dat moet niet kunnen in ons welvarend Nederland!

Als ouderen langer thuis wonen moet ook de woon- en leefomgeving hierbij passen.

Ook moet gewerkt worden aan verbetering van de positie van de mantelzorger. Zij zorgen er mede voor dat er minder (dure) professionele hulp nodig is. Dat vraagt wel een goede begeleiding en waardering, meer dan er nu gebeurt

Zomaar enkele punten uit deze brief van 8 kantjes waren dit.

Wij zullen er mede voor zorgen om tezamen met de minister en andere organisaties de komende jaren de positie van de ouderen in het algemeen en de zorgbehoevende ouderen in het bijzonder te verbeteren

Een uitstekend begin van deze nieuwe regering! U hoort nog van ons.

Namens de commissie Zorg en Wonen van de KNVG/NVOG, Leo Kool

  
Reageer op dit item