Pensioendebat (bericht van KNVG aan 2e Kamer)

woensdag 18 juli 2012
Thema's:  Nieuwsblog

Aan de leden Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer
Betreft: debat Pensioenen 5 juli 2012

Vandaag heeft u een kort debat over de Hoofdlijnennota van Minister Kamp inzake de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Twee aspecten zijn op korte termijn van belang. Het gaat dan om de systematiek van de rente in de berekening van de contante waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen en het gaat om middeling van de dekkingsgraad over een periode van een jaar, ter beoordeling van eventueel noodzakelijke herstelmaatregelen.

Wij gaan ervan uit dat de Kamer beide voorstellen van de Minister aanvaardt. Wij zouden ervoor willen pleiten om deze twee aanpassingen van de systematiek al in 2013 te laten ingaan. Wat in 2014 redelijk is, is dat in 2013 ook. Bovendien dreigen in 2013 op grote schaal kortingen op pensioenen, die door de voorstellen voorkomen of in ieder geval gematigd kunnen worden. Dat is in het belang van de gepensioneerden, maar zal zeker ook het noodzakelijke herstel van vertrouwen in de economie bevorderen.

Wij nemen aan dat over andere aspecten uit de Hoofdlijnennota in een later stadium nog wordt gesproken.

Met vriendelijke groet,

Martin van Rooijen
Voorzitter a.i.
Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) i.o. 
Reageer op dit item