Pensioenkorting geen structurele oplossing

woensdag 31 oktober 2012
Thema's:  Nieuwsblog

Artikel van Bernard van Praag, gepubliceerd op 3 okt op www.mejudice.nl,onder de titel:

“Pensioenkorting ouderen is geen structurele oplossing”

De kortingen op de pensioenen zijn voorlopig opgeschort dankzij een verhoging van rekenrente. Met die interventie is het pensioendebat echter niet geëindigd. Van Praag beantwoordt de kritiek van Pikaart dat met een hoge rekenrente ouderen ten koste van jongeren uit de wind worden gehouden. Hij vraagt zich af in hoeverre de verschillende cohorten eigendomsrechten kunnen doen gelden op de opgebouwde pensioenreserves. De stelling van Van Praag is dat jongeren nog weinig recht van spreken hebben omdat zij nog niet veel hebben opgebouwd. En het korten van pensioenen van ouderen mag dan enige verlichting brengen, maar een structurele oplossing voor de financiering van de pensioenen van de huidige jongeren is het allerminst. Een meer structurele oplossing is om de premies te verhogen als antwoord op de stijging van de pensioenduur. Naar het artikel op mejudice. 
Reageer op dit item