Persbericht ouderenorganisaties – indexering sneller mogelijk maken

woensdag 9 september 2015
Thema's:  Nieuwsblog

De gezamenlijke ouderenorganisaties in Nederland (KNVG, NVOG, PCOB, UNIE KBO en NOOM) roepen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op maatregelen te nemen om de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen aan de gestegen prijzen (indexering) sneller mogelijk te maken. Daarvoor is nodig, dat in de wet wordt vastgelegd dat deelnemers aan de pensioenfondsen minimaal een niet gedempte kostendekkende premie betalen, indexering bij meevallende resultaten eerder mogelijk wordt door lagere buffereisen en dat de onlangs ingevoerde strengere rekenrentemethode wordt teruggedraaid. De ouderenorganisaties waarschuwen het kabinet dat voortzetting van het huidige ‘onverantwoorde beleid’ op termijn tot claims op de pensioenfondsen en de overheid kan leiden. 
Reageer op dit item