PLATFORM TOEKOMSTBESTENDIGHEID PENSIOENFONDSEN TBPF

vrijdag 28 september 2018
Thema's:  Blog

Sinds kort is op initiatief van KNVG een nieuw platform gevormd, Platform Toekomstbestendigheid Pensioenen (afgekort: TBPF) waarbij ook lidorganisaties van NVOG zich kunnen aansluiten.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van pensioenfondsen die zich zorgen maken over de toekomst van hun pensioenfonds. De pensioenproblematiek brengt met zich mee dat kleinere pensioenfondsen steeds vaker worstelen of ze nog zelfstandig door kunnen. Soms is dat gedreven door de financiële positie, maar ook vanwege de opvolging van bestuursleden. Pensioenen worden complexer en de regelgeving neemt enorm toe, waardoor hoge deskundigheidseisen worden gesteld aan bestuurders. Besturen kijken dan hoe het verder moet en als een pensioenfonds stopt, dan moeten de pensioenrechten ergens anders worden ondergebracht. Dat zijn belangrijke en ingrijpende stappen waarbij de belangen van gepensioneerden uiteraard ook erg belangrijk zijn: het pensioen moet wel in goede handen komen! Het platform wisselt onderling informatie en ervaring uit zodat de verenigingen van gepensioneerden goed voorbereid deel kunnen nemen aan de discussies over de toekomst van hun eigen pensioenfonds en de weg weten te vinden om invloed uit te oefenen op de bestuurders: dat zijn de mensen die uiteindelijk een besluit over de toekomst moeten nemen. 
Reageer op dit item