Reactie KNVG en NVOG op SER advies betreffende toekomst pensioenstelsel

zaterdag 21 februari 2015
Thema's:  Nieuwsblog

De KNVG en NVOG met 300.000 aangesloten leden, maken zich zorgen om het SER-advies met betrekking tot de toekomst van het pensioenstelsel. Het vandaag uitgekomen advies maakt geen keuze, maar er gaat gestudeerd worden op mogelijk verdere stappen op weg naar individualisering van de pensioenen. 

Het lijkt maar een woord, maar daar zit een hele wereld achter. Individualisering betekent dat mensen in de toekomst hun eigen pensioen zelf moeten regelen door zelf te beleggen. 

Dat zal ongetwijfeld goed uitwerken voor mensen met een grote kennis van financiële aangelegenheden, aldus de organisaties van gepensioneerden,  maar desastreus voor de mensen die deze kennis niet hebben. En dat zijn toch de meeste Nederlanders. 

Het zou betekenen dat de kenmerkende Nederlandse solidariteit wordt losgelaten, dus het elkaar steunen in goede en slechte tijden. Het betekent ook veel minder collectiviteit: ieder voor zich. 

Wat de weg naar individualisering betekent, hebben burgers in een aantal andere dossiers kunnen merken. Het is naar de mening van KNVG en NVOG niet verstandig om deze fout te herhalen bij de hervorming van het pensioenstelsel. Individualisering houdt grote risico’s in voor zowel jong als oud. 

KNVG en NVOG zijn niet tegen hervormingen, maar vinden het belangrijk, dat de drie pijlers van het pensioen, te weten; verplichtstelling, collectiviteit en solidariteit gehandhaafd blijven. Met kleine aanpassingen kan het huidige pensioenstelsel behouden blijven, vinden de organisaties van gepensioneerden. 
Reageer op dit item