Reactie op de Pensioenplannen van het Kabinet

vrijdag 4 april 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Reactie van de Koepel van ouderenorganisaties CSO (NVOG, Unie KBO, PCOB en NOOM) en de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) op de pensioenplannen van het kabinet.
Grote zorg over zwaardere eisen aan indexatie pensioenen
De ouderenorganisaties waarderen de inspanning van het kabinet om het veel geprezen Nederlandse pensioenstelsel stevig overeind te houden. Het kabinet kiest voor een systeem, dat zoveel mogelijk kans biedt op een vaste pensioenuitkering. De keerzijde daarvan is dat de pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden, waarmee de kans op aanpassing van de pensioenen aan de stijgende lonen en prijzen (indexatie) voor een langere tijd veel kleiner wordt. 
Reageer op dit item