Reactie ouderenorganisaties met betrekking tot SER-Verkenning

woensdag 22 juni 2016
Thema's:  Blog

De gezamenlijke ouderenorganisaties (ANBO, NVOG, KNVG, NOOM, PCOB en Unie KBO) hebben door middel van onderstaande brief gereageerd naar staatssecretaris mevrouw Klijnsma op de SER-verkenning van 20 mei jongstleden. Zij vertrouwen erop dat mevrouw Klijnsma de reactie en de aandachtspunten uit deze brief kan meenemen in de brief met de nadere uitwerking van de Hoofdlijnennota, die zij voornemens is de komende weken te schrijven. 
Reageer op dit item