Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord

dinsdag 20 november 2018
Thema's:  Blog

‘Pensioenakkoord onbestaanbaar zonder steun ouderen en jongeren’

Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken op 19 november hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden.

Pensioenkader seniorenorganisaties

Dit zijn de belangrijkste eisen die de ouderenorganisaties in hun gemeenschappelijk Pensioenkader aan een nieuw pensioenstelsel stellen:

  • Het nieuwe pensioenstelsel moet er op gericht zijn gepensioneerden nu en in de toekomst een stabiel pensioen te bieden, dat hen in staat stelt ongeveer dezelfde levensstandaard te voeren als voor hun pensionering.
  • Het stelsel moet verplicht zijn voor iedereen en gebaseerd op collectiviteit, solidariteit en op evenwicht tussen de generaties.
  • De zekerheidseisen moeten vervallen, waardoor de beknelling van de financiële regels van de overheid aangepast kunnen worden en een beter pensioen voor jong en oud mogelijk wordt.
  • De seniorenorganisaties accepteren dat een bindende belofte van een vast pensioenbedrag niet mogelijk is. Ze zien daarom liever stabiele uitkeringen dan beloftes die toch niet waar gemaakt kunnen worden.
  • Pensioenfondsen moeten hun premies én hun verplichtingen voortaan berekenen met dezelfde evenwichtige (macro-stabiele) rentevoet. Het vervangen van de nu gehanteerde risicovrije rentevoet door een macro-stabiele rekenrente voorkomt dat de pensioenuitkeringen te veel gaan schommelen en is beter voor de economie.
  • De wijze van financiering van toekomstig pensioenen kan overgelaten worden aan de Sociale Partners en per pensioenfonds verschillend zijn.
  • Invoering van een nieuwe premiesystematiek (doorsneepremie) mag niet ten laste gaan van gepensioneerden.

In de samenvatting kunt u lezen wat er tijdens de bijeenkomst is besproken met minister Koolmees en de andere aanwezigen.

 

Handhaven levensstandaard en garantie koopkracht belangrijkste

Ouderen: minder zekerheid mag als kans op indexatie toeneemt

Tijdens de Debatmanifestatie werden ook de resultaten toegelicht van het onderzoek dat Motivaction in opdracht van de acht organisaties heeft uitgevoerd.

Handhaven van de levensstandaard en garantie van koopkracht, dat zijn veruit de belangrijkste eisen die gepensioneerden stellen aan een nieuw pensioenstelsel. Toch is zeventig procent van de ouderen bereid met minder zekerheid genoegen te nemen als de kans op indexatie daardoor toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Bureau Motivaction op verzoek van acht ouderenorganisaties in de maand oktober heeft gedaan onder hun 800.000 leden.

De resultaten die Motivaction heeft gepresenteerd tijdens de Debatmanifestatie kunt u vinden in bijgevoegde presentatie. Het volledige rapport verschijnt eind deze week.20-11-2018 19:24

Het is heel aardig van minister Koolmees tijdens de pensioenmanifestatie even langs te komen. Daarbij heeft hij (nogmaals) even kunnen proeven van hetgeen De Gepensioneerden zien als een toekomstgericht pensioenstelsel. Dat minister Koolmees een goedlachse heer is voelt erg prettig en neem ik graag op de koop toe. Het gaat er echter wel om dat het Kabinet én onze volksvertegenwoordigers in Den Haag zich voor 100% richten op een pensioengebouw dat kan rekenen op een zeer breed draagvlak binnen de groepen pensioengerechtigden en pensioenopbouwers. Daarbij ook de 'dagloners van deze tijd' rekenend. Gelet op het huidige kabinet, waarbij de VVD de lakens uitdeelt en de andere vier partijen de slippen dragen, heb ik daarin geen enkel vertrouwen. De VVD zou het liefst zien dat iedereen zorg draagt voor zijn eigen pensioenpotje. Een potje dat wordt neergezet bij banken en verzekeraars en pensioenfondsen overbodig maakt. Het graaien zal geen grenzen kennen! Doe toekomst zal uitwijzen voor welke richting wordt gekozen en hopelijk kunnen de gepensioneerden dan net zo'n brede lach vertonen als de heer Koolmees tijdens de Pensioenmanifestatie. Mag ik u allen de nodige waakzaamheid wensen? Pierre Smulders

 
Reageer op dit item