Te rigoureuze pensioeningrepen frustreren nieuw pensioenstelsel

dinsdag 30 mei 2017
Thema's:  Blog

Onderstaand artikel is vandaag (12 mei 2017) gepubliceerd in Trouw

Jaap van der Spek, voorzitter Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)

Joep Schouten, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).

Het nieuwe kabinet zal knopen moeten doorhakken over de toekomst van het pensioenstelsel in ons land. Na enkele jaren studeren op vier verschillende varianten komt de Sociaal-Economische Raad binnenkort met een advies daarvoor. Dat voorstel gaat in de richting van persoonlijke pensioenpotjes.  Het pensioen wordt er misschien persoonlijker van, maar zo’n nieuws systeem brengt ook heel wat onzekerheid met zich mee. Zo is nog onduidelijk wat er met de doorsneepremie gaat gebeuren. Afschaffing daarvan kost naar schatting € 100 miljard.

Terwijl er volop gedacht wordt aan de introductie van een nieuw pensioenstelsel wordt tijdens de lopende kabinetsformatie ook gesproken over verdere beperking van de belastingvrije pensioenopbouw. Dat is een heel ongelukkige samenloop van ontwikkelingen.

Het is niet productief plannen voor een nieuw pensioensysteem vergezeld te laten gaan met het uitzicht op een lager pensioen. Het vertrouwen in de pensioenen is toch al op een laag niveau door het jarenlang niet indexeren van de pensioenen. Het is veel logischer nieuwe pensioenplannen te introduceren met concrete voordelen, zoals een meer evenwichtige ontwikkeling van de AOW-leeftijd en een gezonder evenwicht tussen het aantal gewerkte jaren en het aantal AOW-jaren.    

Werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan 100.000 euro mogen hun pensioenpremie boven dat bedrag sinds vorig jaar niet meer van de belasting aftrekken. Deze aftopping heeft in de praktijk al voor de nodige problemen gezorgd. Tijdens de lopende kabinetsformatie liggen voorstellen op tafel om de pensioenopbouw nog ingrijpender in te perken. Groen Links wil de belastingvrije pensioenopbouw bevriezen op 74.000 euro, twee keer modaal. D66 trekt de grens zelfs bij 54.000 euro.

De vuistregel dat het pensioen de gepensioneerde in staat moet stellen zijn leefwijze ongeveer normaal voort te kunnen zetten wordt met deze maatregelen niet alleen voor de hoogste inkomens, maar ook voor de middenklasse ondermijnd. Als pensioenpremies niet fiscaal afgetrokken kunnen worden leidt dat gegarandeerd tot lagere pensioenen. Er is immers minder geld beschikbaar om voor de oude dag te beleggen. Daarbij komt dat individueel beleggen minder rendeert dan collectief beleggen bij hogere risico’s. De maatregel leidt op termijn tot lagere belastingopbrengsten.

De onderhandelaars bij de kabinetsformatie onderzoeken bij voorkeur hoe zij het vertrouwen in het pensioenstelsel kunnen verstevigen. Wij willen hen daarvoor twee suggesties aanreiken:

  • Temporiseer de verhoging van de AOW-leeftijd door in de komende kabinetsperiode de verhoging van de AOW-leeftijd slechts met twee maanden per jaar te laten stijgen in plaats van met de aangekondigde vier maanden per jaar
  • Creëer een gezond evenwicht tussen het aantal gewerkte jaren en de AOW-jaren.

Uit de meest recente publicaties van het UWV blijkt wederom dat oudere werklozen langdurig werkloos blijven. Het perspectief voor deze groep is ronduit slecht. De armoede in deze groep stijgt in de periode voor de AOW-leeftijd tot de AOW-uitkering en de eventuele pensioenuitkering.  We pleiten niet voor een terugkeer naar de oude AOW-leeftijd van 65 jaar, maar we willen er wel met nadruk op wijzen dat Nederland in de Europese Unie koploper is met de verhoging van de AOW-leeftijd.  Regeren is weliswaar vooruitzien, maar het is ook goed als politici ook eens goed achteruitkijken wat hun maatregelen hebben aangericht en of het volk hen nog kan volgen.       

  
Reageer op dit item