Themadag Zorg, Welzijn & Wonen: Wat kan ik zelf doen?

zondag 7 april 2019
Thema's:  Blog

Op 27 maart vond een themadag plaats over de ontwikkelingen op het terrein van zorg, welzijn en wonen voor ouderen met als motto:  “WAT KAN IK ZELF DOEN?”

Aanleiding voor deze themadag:

Stel dat ouder worden niet iets is waar niemand zich zorgen over hoeft te maken. Stel dat iedereen de regie in handen houdt over zijn of haar eigen leven, tot de laatste dag. Dat iedereen in staat blijft de dingen te doen die het leven de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds over ouder worden en vergrijzing praten alsof het een probleem is?

Doelstelling Themadag:

De doelstelling van de themadag is om onze lid organisaties te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. U Inzicht te geven in de ruimte die er is voor eigen initiatief en, aan de hand van concrete voorbeelden, handvatten te bieden over datgene dat de lid- organisaties en de leden van die organisaties zelf kunnen doen om daar maximaal van te profiteren.

Met deze themadag hopen wij te bereiken dat binnen KNVG en NVOG, samen met de aangesloten organisaties, wordt nagedacht over wat dit betekent voort de behartiging van de belangen op het

terrein van zorg, welzijn en wonen van de leden, hoe wij en u hiermee willen omgaan en ook wat uw leden daar zelf mee kunnen doen.

Dagvoorzitter: Jaap van der Spek

De inleidingen werden verzorgd door (zie downloads):

  • Henk Reinen: lid directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het Pact voor de Ouderenzorg, een Pact met inmiddels meer dan 200 deelnemende organisaties waaronder ook de KNVG en NVOG.
  • Don van Sambeek, secretaris van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland en voorzitter van de coöperatie: “Tot uw dienst” in Laarbeek over zorg coöperaties in Nederland
  • Yvonne Witter, Adviseur wonen en zorg voor ouderen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland over de ontwikkelingen op het terrein van wonen voor en van ouderen.
  • Menno Tigelaar, wethouder sociaal domein van de gemeente Amersfoort over de veranderingen in het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie met betrekking tot de veranderingen in het ouderenbeleid.
  • Albert Don, lid dagelijks bestuur Shell gepensioneerdenvereniging Voeks en landelijk coördinator welzijn. Hij vertelt over de activiteiten die zij bij Voeks op het terrein van welzijn voor de leden organiseren.
  • Joost Bos, lid van de Raad van Ouderen en lid van de commissie zorg, welzijn en wonen van KNVG/ NVOG, over de Raad van Ouderen.
  • Leo Kool over de samenwerking met ANWB in het project AutoMaatje
  • Discussie met vertegenwoordigers van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen van KNVG/ NVOG en de deelnemers over de ontwikkelingen in de Ouderenzorg en de mogelijke inbedding in het beleid van de nieuwe koepelorganisatie en het beleid van de lidorganisaties.

Een uitgebreid verslag volgt. 
Reageer op dit item