Van onze Voorzitter

woensdag 5 maart 2014
Thema's:  Nieuwsblog

Het zal de trouwe bezoeker van de website zijn opgevallen dat er de laatste 2 maanden geen Nieuwsbrief is verschenen. Dat vindt zijn oorzaak niet in de afwezigheid van nieuws. Integendeel! De reden hiervoor is dat bestuurslid Rob de Brouwer die binnen het bestuur verantwoordelijk was voor de communicatie en dus ook voor de Nieuwsbrief per eind januari zijn bestuursfunctie heeft neergelegd.
Rob heeft tijdens de oprichting van de KNVG en het vervolgens positioneren van onze koepel onwaarschijnlijk veel maar vooral betekenisvol werk verzet. Hij achtte de tijd gekomen plaats te maken voor andere mensen. Op dit moment en op deze plaats volstaat het onze grote erkentelijkheid voor Rob’s bijdrage uit te spreken.Inmiddels hebt u wel kunnen lezen dat in de Algemene Ledenvergadering van eind januari een aantal nieuwe bestuursleden is benoemd. Bij de overdracht van taken is afgesproken dat Joep Schouten en Dick van der Windt de publicitaire activiteiten en de perscontacten zullen overnemen. En dus ook de Nieuwsbrief!
Vanaf nu mogen jullie verwachten dat de informatievoorziening door middel van de Nieuwsbrief met regelmaat zal gebeuren. Naast regelmaat is er uiteraard altijd de mogelijkheid van flash news als daar aanleiding voor is.

Martin van Rooijen,
Voorzitter 
Reageer op dit item