Wet Algemeen Pensioenfonds

maandag 9 februari 2015
Thema's:  Nieuwsblog

De KNVG en NVOG hebben vandaag een brief gestuurd naar de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer betreffende de wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds). 
Reageer op dit item